Ajahn Hubert

Mistrz i Przewodnik

Ajahn Hubert

Stwierdzenie, że mistrz się pojawia, gdy uczeń jest gotowy, nie oznacza, że nie trzeba szukać osoby wspierającej rozwój. Wprost przeciwnie: gotowość ucznia wyraża się w aktywnym poszukiwaniu Nauczyciela.

Ajahn Buddhadasa

Buddhadāsa Bhikkhu (1906 – 1993) to jeden z najbardziej wpływowych i szanowanych mnichów w historii Tajlandii. W ciągu swojego życia otrzymał od tajlandzkich uniwersytetów osiem doktoratów honoris causa. UNESCO uznało czcigodnego Buddhadāsę za osobę, która wniosła największy wkład w duchowy rozwój Tajlandii w XX w.

W 1932 r. założył klasztor Suan Mokkh w pobliżu swojego rodzinnego miasta Pum Riang (obecnie w dystrykcie Chaiya). W tym czasie był to jedyny ośrodek medytacyjny i jedno z nielicznych miejsc poświęconych medytacji vipassany w południowej Tajlandii. Buddhadāsa Bhikkhu powołał do życia także Międzynarodowe Centrum Odosobnień, zlokalizowane w pobliżu klasztoru.

Od lat sześćdziesiątych z jego nauk i rad korzystali aktywiści i myśliciele w dziedzinach takich jak edukacja, ekologia, tradycyjna medycyna i inne. Nauki Buddhadāsy przyciągnęły do ​​jego pustelni wielu międzynarodowych poszukiwaczy. Prowadził rozmowy z czołowymi uczonymi i duchowieństwem różnych wyznań. Wśród nich był znany wszystkim XIV Dalai Lama, który odwiedził Buddhadasę w 1972 r.  Większość mnichów zajmujących się ochroną przyrody i rozwojem społeczności inspiruje się naukami Buddhadāsy. Chociaż Buddhadāsa odszedł, znaczna część jego pracy jest kontynuowana.

Rozmowa z kimś mądrym jest podobna do spaceru we mgle. Teoretycznie nic szczególnego się nie dzieje, ale ubranie staje się mokre. Podobnie i my będąc pod skrzydłami duchowego przewodnika nasiąkamy tym, “czym” jest on sam.

Ajahn Po

Uczeń Buddhadāsy Bhikkhu, urodził się na wyspie Koh Samui 90 lat temu i spędził całe swoje życie jako mnich, pomagając ludziom zapoznać się z Dhammą Buddhy. Ajahn Po do dziś prowadzi odosobnienia, dając nauki, które przyciągają buddyjskich mnichów i świeckich praktykujących z całego świata. Ajahn Po założył Międzynarodowe Centrum Odosobnieniowe Dipabhāvan. Jest bezpośrednim nauczycielem Ajahna Huberta.