Ajahn Hubert

Droga do przebudzenia

Ajahn Hubert

Ajahn Hubert jest jedynym w Polsce świeckim nauczycielem buddyjskim, któremu nadano tytuł „Ajahn” (co znaczy Nauczuciel), oraz jednym z nielicznych nauczycieli buddyjskich, wywodzących się z tradycji theravada. Spędził 10 lat jako mnich, a obecnie – w stanie świeckim – przekazuje nauki Buddhy w naszym ojczystym języku. Po 25 latach nieobecności w kraju powrócił, by kontynuować swoją misję nauczania, rozpoczętą w leśnym klasztorze Suan Mokkh (założonym przez Ajahna Buddhadāsę – uznawanego za jednego z mnichów, którzy wnieśli największy wkład w duchowy rozwój Tajlandii w XX wieku).

Vipassana wywarła na nim tak duże wrażenie, że w konsekwencji postanowił skierować swoje kroki na ścieżkę, prowadzącą do tajskiego klasztoru leśnego Suan Mokkh. Miejsce założone przez znanego na całym świecie Buddhadāsę przyciągnęło go tak mocno, że jako mnich pozostał tam przez 10 lat, studiując starożytne nauki Buddhy.

W 2012 r. Ajahn Hubert zaczął nauczać w ośrodku medytacyjnym Dipabhāvan w Tajlandii, a później również w Europie, stając się dla tysięcy ludzi z całego świata nauczycielem.

Od 2012 r. w prosty i naturalny sposób (zgodnie z tradycją theravādy) przekazał swoje doświadczenia i zapoznał z najstarszymi technikami medytacyjnymi: vipassana, ānāpānasati, metta i caṅkama ponad 10.000 uczestników odosobnień.

Ajahn Hubert wspiera w dążeniu do doświadczania korzyści płynących z codziennej praktyki. Zachęca do odkrywania ogromnego potencjału, który każdy z nas posiada. Podkreśla, że nauka i praktyka mają być przydatne w codziennym życiu.

W 2015 r., z błogosławieństwem swojego Mistrza Ajahna Po, Ajahn Hubert rozpoczął podróż po krajach Europy Wschodniej, by przybliżać ludziom medytację. Od tamtej pory dzieli się ze słuchaczami starożytną wiedzą oraz uczy, jak ją wykorzystywać w celu poprawy jakości życia w obecnych czasach. W praktyczny i nowoczesny sposób przedstawia liczące 2600 lat nauki Buddhy.