Darowizny

Ajahn Hubert

Wsparcie

W buddyjskiej tradycji uczniowie zawsze wspierają swoich nauczycieli w ich duchowej działalności i praktyce.

Ajahn Hubert TEAM wspiera duchowego Nauczyciela po powrocie do kraju po 25 latach nieobecności. Zajmuje się m.in. prowadzeniem strony, social mediów,  organizacją odosobnień i innych wydarzeń związanych z Nauczycielem.

Ty również możesz okazać wsparcie Ajahnowi Hubertowi, jeśli czujesz wdzięczność za otrzymaną naukę i praktykę. Wnosząc swoją darowiznę od serca, pomagasz w szerzeniu Dhammy – praktyki wiodącej do bardziej umiejętnego i szczęśliwego życia, wolnego od cierpień.

Stań się częścią szlachetnej sprawy – dla dobra wszystkich czujących Istot.

“Dar Dhammy przewyższa wszystkie dary” Dhp.354

Przekazuje darowiznę:

Fundacja Borzymy 
al. prof. Jana Nielubowicza 6
05-281 Borzymy 

Millenium Bank
PLN: 04 1160 2202 0000 0005 3915 2534

EUR: 04 1160 2202 0000 0005 3964 5197

Tytuł przelewu: Darowizna – Ajahn

Każda darowizna to wielki dar miłości i pomoc w szerzeniu nauk Buddy. 

z Mettą,
Ajahn Hubert TEAM