Zasady i warunki Odosobnienia

Wszystkie zasady i ograniczenia służą temu, aby podczas praktyki każdy uczestnik mógł maksymalnie zanurzyć się w sobie i czerpać korzyści z procesu Odosobnienia.

 1. Zasada milczenia

Podczas całego czasu trwania Odosobnienia wszyscy uczestnicy powinni przestrzegać Zasady Milczenia. Szanuj siebie i innych: pamiętaj, że czas praktyki milczenia jest bardzo cenny dla wszystkich uczestników. Zabronione jest używanie notatek, gestów do kontaktu z innymi uczestnikami, czytanie książek. W razie potrzeby w przypadku pytań organizacyjnych można zwrócić się do koordynatora i wolontariuszy, ale takie kontakty należy ograniczyć do minimum. 

 1. Telefony

Przed rozpoczęciem Odosobnienia należy umieścić w sejfie wszelkie cenne rzeczy, w tym portfel, klucze, zegarek oraz telefony. Jest to konieczne, by uczestnicy mogli w spokoju oddać się praktyce, nie skupiając na rzeczach materialnych i kontakcie ze światem zewnętrznym (zabronione jest korzystanie z nich podczas Odosobnienia). W trakcie Odosobnienia rytm dnia jest wyznaczany przez dźwięk dzwonu, więc nie potrzebujesz zegarka.

 1. Stan psychiczny i zdrowie

Odosobnienie to wydarzenie, w którym bierzesz udział dobrowolnie. Nie mamy możliwości, aby zadbać o twoje zdrowie podczas praktyki. W ośrodku nie ma lekarzy, mamy tylko podstawowy zestaw leków. Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych dla ciebie leków. Pomimo faktu, że medytacja wpływa korzystnie dla stanu wewnętrznego, nie zalecamy udziału w wydarzeniu osobom z zaburzeniami psychicznymi. Znając swoje przeciwwskazania, przestrzegaj ich.

 1. Harmonogram

Nie wolno naruszać harmonogramu Odosobnienia. Powinieneś być gotowy, aby wziąć udział w całym programie bez pomijania jakichkolwiek medytacji. Przyjazd i rejestracja w dniu rozpoczęcia jest w godzinach 15:00 —18:00. Odosobnienie kończy ok godz 17:00. Odosobnienie to całościowy program i żeby odnieść korzyści trzeba uczestniczyć od początku i do końca. 

 1. Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w budynkach damskich i męskich jest ściśle rozdzielone. Rodzina oraz znajomi przebywający na ten sam retreat również mają zakwaterowanie w oddzielnych budynkach. 

 1. Sala do medytacji

Mężczyźni i kobiety siedzą po przeciwnych stronach sali, twarzą do Nauczyciela. Każdy z uczestników zajmuje swoje miejsce (mata i poduszka) na cały czas Odosobnienia, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zamieszania (nie zmieniamy miejsc). Bądź uważny kiedy siadasz i wstajesz, zamykaj drzwi możliwie jak najciszej.

 1. Pozycja leżąca 

Nie wolno leżeć w sali medytacyjnej ani nigdzie indziej na terenie Ośrodka, wyjątkiem jest twój pokój i sesja porannej praktyki ciała.

 1. Szacunek do Nauczyciela

Podczas siedzenia nie wyciągaj nóg (do przodu) w kierunku Nauczyciela lub ołtarza. Zgodnie z tradycją buddyjską nogi są „najniższą” częścią ciała, a kierowanie nóg w stronę wizerunku Buddy, Nauczyciela lub mnicha jest obraźliwe. Jeśli trudno ci jest siedzieć z nogami skrzyżowanymi lub podwiniętymi pod siebie (na stopach), poproś o pomoc wolontariusza. Wskaże Ci miejsce do medytacji na krześle, na końcu sali lub przy oknach. Jeśli potrzebujesz rozprostować i wyprostować nogi, odwróć się w bok. Po zakończeniu wykładu lub sesji medytacyjnej uczestnicy mogą wstać ze swoich miejsc dopiero po opuszczeniu sali przez Nauczyciela. W ten sposób tradycyjnie okazujemy nasz szacunek.

 1. Jadalnia

Podczas jedzenia kobiety i mężczyźni siedzą przy oddzielnych stołach.  Możesz zacząć jeść po wspólnym przeczytaniu krótkiego tekstu, dotyczącego uważności jedzenia. Zachowaj odstęp pomiędzy uczestnikami aby nie naruszać przestrzeni swojej i innych osób. Bądź uważny podczas spożywania posiłku. Nie wynoś jedzenia poza jadalnię. Podczas medytacji nie wolno przebywać w jadalni.

 1. Woda pitna 

Wszelkie płyny należy pozostawić na stole przy wejściu do sali medytacyjnej. Woda pitna będzie swobodnie dostępna w kuchni obok sali medytacyjnej.

 1. Alkohol, tytoń i narkotyki są zabronione

Prosimy o powstrzymanie się od zażywania środków odurzających i narkotyków podczas całego Odosobnienia. Jeśli nie jesteś w stanie podjąć się tego zobowiązania, nie możesz uczestniczyć w Odosobnieniu.

 1. Odzież 

Uczestnicy powinni nosić czyste i schludne ubrania o swobodnym kroju, nieobcisłe, nieprzezroczyste, koniecznie zakrywające ramiona, brzuch i kolana, dotyczy to również zajęć jogi. Noszenie bielizny jest obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Uwaga: podczas medytacji na siedząco kolana powinny być również zasłonięte. 

Prosimy nie nosić szortów, obcisłych legginsów i spodni, koszulek bez rękawów lub krótkich koszulek odsłaniających talię. Prosimy nie nakładać makijażu i nie nosić biżuterii. Należy unikać używania mocno pachnących kosmetyków.

 1. Granice

Spacery są dozwolone tylko na terenie Centrum Medytacji w czasie wolnym. Uczestnicy Odosobnienia muszą pozostać na terenie ośrodka, nie opuszczając go przez cały czas trwania Odosobnienia.

 1. Toaleta

W związku z tym, że w Odosobnieniu bierze udział duża liczba uczestników, a liczba pryszniców jest ograniczona, prosimy wziąć to pod uwagę i zaplanować odpowiednią ilość czasu na tę czynność mając na względzie również innych uczestników. 

 1. Uśmiech i kontakt wzrokowy

Uczestnicy Odosobnienia, wykonując praktykę uważności i koncentracji uwagi, mogą wyglądać na nieco nieobecnych. To jest normalne. Jeśli zechcesz się uśmiechnąć – uśmiechnij się. Nie oczekuj jednak odwzajemnienia uśmiechu od innych uczestników. Kontakt wzrokowy może odwracać uwagę od praktyki. Praktyka powinna być wykonywana indywidualnie i samodzielnie. Skoncentruj się na swoich odczuciach, skieruj całą uwagę do wewnątrz. 

 1. Czytanie i pisanie

Czytanie jakiejkolwiek literatury czy prowadzenie pamiętnika podczas Odosobnienia nie służy praktyce. Wszelkie książki proszę zostawiać w domu.

 1. Pytania

Jeśli masz pytania dotyczące praktyki medytacji będzie można zadać je Nauczycielowi w czasie wyznaczonym przez Nauczyciela. W sprawach organizacyjnych pytania prosze kierowac do koordynatora lub wolontariusza ograniczając słowa do minimum.

 1. Praktyka ciała

Rano będzie odbywać się praktyka ciała (ćwiczenia, joga lub medytacja chodzona) w wyznaczonym na to czasie. Nie rób ich podczas medytacji. Jeśli chcesz, możesz spokojnie, bez przyciągania uwagi wykonywać ćwiczenia fizyczne, ale tylko wyłącznie w swoim pokoju i w czasie wolnym. Jogging i wszelkie ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu są zabronione.

 1. Świat zwierząt (fauna)

Wszystkie zwierzęta i owady żyły tutaj na długo przed nami i mają takie samo prawo do życia, jak i my. Bądź dobry dla naszych braci mniejszych i uważaj, aby nie zrobić krzywdy ani im, ani sobie.

 1. Wolontariusze

Zgłaszając się na dobrowolne służenie uczestnikom i Nauczycielowi, należy ukończyć co najmniej jedno Odosobnienie z Ajahnem i dobrze znać zasady i warunki Odosobnienia. Prosimy o zrozumienie i zachowanie spokoju, jeśli wolontariusz podejdzie do Ciebie i zwróci uwagę. Spełnij jego prośbę, nie stwarzając przeszkód w swoim umyśle.

 1. Przedwczesne zakończenie Odosobnienia

Odosobnienie nie jest imprezą rekreacyjną. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące udziału, prosimy, nie zapisuj się, aby w to miejsce umożliwić rejestrację innym. Musisz być nastawiony na przejście przez Odosobnienie całkowicie świadomie od początku do końca. Jest to holistyczny program medytacyjny, którego nie można dzielić na części.

 

Oświadczenie i zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Wyrażam zgodę na nieograniczone terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku umieszczonego w materiałach filmowych i graficznych stworzonych w ramach udziału w Odosobnieniach i warsztatach prowadzonych przez Ajahna Huberta, organizowanych przez Fundację Borzymy  z siedzibą w Borzymach (05-821) przy ulicy Nielubowicza 6, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 543755, NIP: 1251631135. REGON: 360813282, zwaną dalej Zleceniodawcą.

 

Zgoda wynikająca z niniejszej Umowy obejmuje  własne kanały komunikacyjne Zleceniodawcy. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ważna na czas nieokreślony. 

 

2.    Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykorzystanie wizerunku także w formie publikacji materiałów w kanałach społecznościowych Zleceniodawcy i prowadzonej przez niego stronie internetowej w celach komercyjnych, jak również w materiałach drukowanych reklamowych. 

OŚWIADCZENIE RODO

 

 1. Będąc w pełni zapoznanym z przysługującymi mu prawami i obowiązkami Umowy,  z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Zleceniobiorca dobrowolnie oraz w pełni samodzielnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych Zleceniobiorcy udostępnionych w związku z zawarciem oraz udostępnionych w związku z realizacją niniejszej Umowy w sposób niezbędny do realizacji Umowy, w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy jak również w celach realizacji ustawowych obowiązków służb kadrowych Zleceniodawcy na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniodawcę odbywa się zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Zleceniodawca, podmiot wymieniony w komparycji niniejszej Umowy (strona 1.), jest Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy.

 3. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być udostępniane przez Zleceniodawcę w wyżej wymienionym, niezbędnym zakresie i celach do: biur księgowych, kancelarii prawnych lub innych firm doradczych świadczących na rzecz Zleceniodawcy typowe na rynku usługi bieżącej obsługi prac Zleceniodawcy. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie mogą być udostępniane przez Zleceniodawcę poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Zleceniobiorca został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że:

 •  dane osobowe przechowywane są na czas realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu lecz nie później niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej Umowy, oraz do końca zakończenia okresów wynikających z przepisów obowiązującego prawa obligujących Zleceniodawcę do przechowywania tych danych,

 • na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów przysługuje mu prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, 

 • na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów przysługuje mu prawo do żądania usunięcia danych posiadanych przez Zleceniodawcę oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, przy czym Zleceniobiorca jest świadom tego, że żądanie usunięcia danych lub cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie w trakcie realizacji Umowy może uniemożliwić Zleceniodawcy realizację jego obowiązków umownych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami kadrowymi, oraz przy czym Zleceniobiorca jest świadom tego że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonywane na etapie przed wycofaniem zgody.